5 Metodologia Dream Schools

Presentación Dream Schools Jornadas iniciales

                         
                         Material presentació


Dream Schools workshop I.pptDream Schools workshop I LV Bat.ppt


                           Material
                          Prensentació Dream School WorkShop 1
                                 Planificació d'una activitat cooperativa
                                 Aprenentatge cooperatiu (Roger and David Johnson)                                                                                    Cultura de pensament


Subpáginas (1): Lideratge pedagògic